PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

  • A. THÔNG TIN THÍ SINH
Họ tên thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh) (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Ngày sinh (*)
Bạn hãy nhập ngày tháng năm sinh hợp lệ.
Năm tốt nghiệp THPT (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Email
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Điện thoại (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Thời gian nhập học
Địa chỉ: (Ghi rõ địa chỉ của bạn)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
  • B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Thí sinh xét tuyển theo Tổng điểm cả năm lớp 12)
Tổng điểm (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 1 (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4
Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2021
- Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các ngành thì nguyện vọng đó sẽ không nhập vào hệ thống xét tuyển.

Các bạn nhập thông tin nguyện vọng theo cấu trúc: Tên ngành - Mã ngành - Mã Tổ hợp Môn - Điểm

Nguyện vọng 1 (*)
Tên ngành - Mã ngành (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã Tổ hợp Môn(*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Điểm (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4