Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 893 mục.
trong 45
# Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Thời điểm đăng ký
1 Vũ Thu Hà Dược - 7720201 Dược - 7720201 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 10:31 06/03/2020
2 Đỗ Đức Trung Y học Cổ truyền - 7720115 Y học Cổ truyền - 7720115 11:09 19/12/2019
3 Phạm Tiến Đức Luật kinh tế - 7380107 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 09:11 30/10/2019
4 Phạm Tiến Đức Luật kinh tế - 7380107 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 09:09 30/10/2019
5 NGUYỄN MAI CHI Quan hệ công chúng - 7320108 Công nghệ đa phương tiện - 7480203 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 22:22 21/10/2019
6 PHẠM MINH ĐỨC Y học Cổ truyền - 7720115 Y học Cổ truyền - 7720115 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 18:55 11/10/2019
7 Bùi Bích Ngọc Y học Cổ truyền - 7720115 Dược - 7720201 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 11:03 11/10/2019
8 Nguyễn Thị Ngọc Kế toán - 7340301 Công nghệ thông tin - 7480201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Dược - 7720201 18:08 10/10/2019
9 Đào ngọc tuấn Luật kinh tế - 7380107 Điều Dưỡng - 7720301 Công nghệ thông tin - 7480201 Kiến trúc - 7580101 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 11:32 10/10/2019
10 Bùi Đức Thành Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Dược - 7720201 Công nghệ thông tin - 7480201 Kỹ thuật xây dựng - 7580201 18:59 02/10/2019
11 Ngô Văn Chuẩn Y học Cổ truyền - 7720115 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 12:34 01/10/2019
12 Chu Thị Ánh Công nghệ thông tin - 7480201 Thiết kế đồ họa - 7210403 Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 21:49 29/09/2019
13 NGUYỄN MAI CHI Quan hệ công chúng - 7320108 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 13:28 27/09/2019
14 Mạc Văn Hiệp Thiết kế đồ họa - 7210403 Thiết kế đồ họa - 7210403 Thiết kế đồ họa - 7210403 Thiết kế đồ họa - 7210403 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 16:06 25/09/2019
15 Trần Bùi Hà Công nghệ thông tin - 7480201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 22:25 19/09/2019
16 Mạc Văn Hiệp Thiết kế đồ họa - 7210403 Công nghệ truyền thông - 7320106 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 17:10 18/09/2019
17 Thân Thị Tuyết Nhung Quản trị kinh doanh - 7340101 Tài chính ngân hàng - 7340201 Kế toán - 7340301 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 22:20 16/09/2019
18 Nguyễn Nhật Tùng Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 14:14 16/09/2019
19 Vũ Hoài Nam Luật kinh tế - 7380107 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 23:48 14/09/2019
20 Hà Thị Bích Hợp Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Kế toán - 7340301 Tài chính ngân hàng - 7340201 Đợt 3: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/9/2019 18:36 14/09/2019
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 893 mục.
trong 45