Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 91 mục.
trong 5
# Họ và tên Số báo danh Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Nơi sinh
1 NGUYỄN ĐỨC ANH 19000880 NGÔN NGỮ ANH 17.85 Bắc Ninh
2 MAI HẢI ANH 01012063 CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG 19.7 Hà Nội
3 NGUYỄN KIỀU ANH 01065234 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 17.5 Hà Nội
4 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 01065254 NGÔN NGỮ ANH 16.1 Hà Nội
5 ĐINH THỊ HUẾ ANH 21014022 LUẬT KINH TẾ 14.6 Hải Dương
6 LÊ THỊ HUYỀN ANH 29001811 NGÔN NGỮ ANH 19.2 Nghệ An
7 NGUYỄN THỊ KIM ANH 01025411 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 16.5 Hà Nội
8 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 01037138 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 16.5 Hà Nội
9 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 28024759 KẾ TOÁN 16 Thanh Hoá
10 LÊ THỊ VÂN ANH 01012055 LUẬT KINH TẾ 19.5 Hà Nội
11 NGUYỄN VĂN BẰNG 28004317 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 15 Thanh Hoá
12 NGUYỄN THỊ BÌNH 28019327 KẾ TOÁN 15.6 Thanh Hoá
13 NGUYỄN KIM CHI 28000914 NGÔN NGỮ ANH 19.45 Thanh Hoá
14 PHẠM TRẦN ĐĂNG 29025534 CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG 21.55 Nghệ An
15 TRẦN HIẾU ĐẠT 15000477 CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN 16.95 Phú Thọ
16 VÀNG VĂN ĐOÀN 05004589 KỸ THUẬT XÂY DỰNG 16.25 Hà Giang
17 NGUYỄN MINH ĐỨC 26016422 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 14.75 Thái Bình
18 PHẠM THỊ DUNG 28025885 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 20.6 Thanh Hoá
19 NGUYỄN TRUNG DŨNG 23006677 DƯỢC HỌC 20.65 Hoà Bình
20 ĐỖ THÙY DƯƠNG 01040314 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 17 Hà Nội
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 91 mục.
trong 5