Khoa Báo chí và Truyền thông Đa phương tiện chấm điểm thực hành môn MC, Thuyết trình và Môn học Tổng quan báo chí Truyền hình.


   Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn liền với thực tế và nhu cầu việc làm của sinh viên khi ra trường. Khoa Báo chí và Truyền thông Đa phương tiện áp dụng phương pháp đào tạo mới lấy sinh viên làm trung tâm. Chương trình đào tạo cử nhân thực hành của khoa hội tụ đầy đủ kiến thức và kỹ năng của nghề báo, truyền hình và truyền thông với ngành chuyên sâu là truyền hình và media. Theo phóng viên tìm hiểu tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình VTV  khóa học về:"Quy trình sản xuất tin và phóng sự cho phóng viên truyền hình" học tập trung là 10 ngày, đối tượng học là phóng viên báo chí học chuyên sâu về truyền hình. Còn với sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Hòa Bình ngay từ năm thứ nhất ngoài việc học những môn học đại cương đã được tổ chức đào tạo môn MC, Thuyết trình và Sản xuất Bản tin Truyền hình. Với một bản tin khoảng 20 phút, sinh viên được học từ lý thuyết đến thực hành từ 8 ngày đến 10 ngày. Vì vậy với phương pháp đào tạo mới này ngay trong năm đầu đại học sinh viên của Khoa đã được đào tạo như một phóng viên truyền hình và có những sản phẩm đầu tiên của mình sẽ tạo sự tự tin, tâm thế sẵn sàng cho công việc sau này.  

   Ngày 20/05/2019 tại Trường Đại học Hòa Bình, Khoa Báo chí và Truyền thông Đa phương tiên chấm điểm thực hành môn MC, Thuyết trình và Môn học Tổng quan báo chí Truyền hình". Môn học Tổng quan Báo chí Truyền hình do TS. Nguyễn Đức Tài- Phụ trách Khoa trực tiếp giảng dạy. Môn MC do MC Trần Hạnh Phúc –Biên tập viên VTV thỉnh giảng. Giảng viên trực tiếp chấm bài, sửa bài và thị phạm cho sinh viên trên sản phẩm của chính mình.

Sau đây là các hình ảnh của buổi thực hành

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu