Ngành Công nghệ Thông tin


 

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 50

Tổ hợp xét tuyển:

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - A10: Toán, Vật lí, Giáo dục Công dân;

   - A15: Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân;

   - D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Chuyên gia quản trị mạng máy tính;

   - Lập trình viên phát triển phần mềm;

   - Quản lý dự án các phần mềm và các dự án tin học hóa;

   - Chuyên gia phát triển và ứng dụng CNTT…


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu