Ngành Công nghệ Truyền thông


 

Mã ngành: 7320106

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân;

   - D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh;

   - D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

Chuyên gia thiết kế truyền thông đa phương tiện;

Quay phim:

   - Dựng phim (truyền hình và hoạt hình 3D);

   - Chuyên viên thiết kế đồ họa, Website;

   - Chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng và  truyền thông(PR); 

   - Dẫn chương trình;

   - Tổ chức sự kiện;

   - Marketing;

   - Quảng bá thương hiệu. 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu