Ngành Công tác Xã hội


 

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 40

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - C00: Văn, Sử, Địa;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Chuyên gia truyền thông, công tác xã hội trong các doanh nghiệp, công ty, tổ chức chính quyền, đoàn thể ;

   - Chuyên gia hỗ trợ nguồn lực xã hội, tài chính cho các cộng đồng dân cư;

   - Chuyên gia vận động chính sách cho chính quyền;

   - Người hỗ trợ tâm lý, xã hội trong trường học hoặc bệnh viện;

   - Nhân viên xã hội trong các tổ chức bảo trợ người nghèo, người già, người khuyết tật, trẻ em, trẻ mồ côi.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu