Ngành Điều dưỡng


 

Mã ngành: 7720301

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 50

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Cử nhân Điều dưỡng, làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương, Thành phố, Tỉnh, Huyện, Cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế;

   - Sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ lên các cấp học cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành khối sức khỏe.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu