Ngành Kế toán


 

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 70

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   Chuyên gia về kế toán, kiểm toán, thuế, thủ quỹ, tư vấn tài chính, giao dịch ngân hàng...;   Kế toán trưởng, quản lý tài chính.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu