Ngành Kiến trúc


 

Mã ngành: 7580101

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 40

Tổ hợp xét tuyển:

   - V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật;

   - V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật;

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Là kiến trúc sư trong các tổ chức tư vấn giám sát;

   - Thiết kế dự án công trình kiến trúc – xây dựng;

   - Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, cơ quan quản lý các cấp;

   - Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy kiến trúc.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu