Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông


 

Mã ngành: 7520207

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - A10: Toán, Vật lí, Giáo dục Công dân;

   - A15: Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân;

   - D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Chuyên gia tư vấn, thiết kế vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, truyền hình, mạng viễn thông, công ty thiết kế sản xuất vi mạch, thiết bị điện tử viễn thông;

   - Thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng tại các công ty viễn thông,…


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu