Ngành Kỹ thuật Xây dựng


 

Mã ngành: 7580201

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Thiết kế, tổ chức, tư vấn giám sát và quản lý thi công các dự án công trình xây dựng;

   - Làm việc tại các công ty tư vấn xây dựng, cơ quan quản lý các cấp;

   - Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy kỹ thuật công trình xây dựng.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu