Ngành Luật Kinh tế


 

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 150

Tổ hợp xét tuyển:

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - C00: Văn, Sử, Địa;

   - C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử;
   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Làm việc tại các cơ quan tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, phòng pháp chế của các cơ quan quản lý nhà nước/doanh nghiệp;

   - Luật sư tư vấn, tranh tụng tại tòa án, cơ quan trọng tài sau khi có thẻ hành nghề luật sư tại các tổ chức tư vấn pháp luật và tư vấn pháp chế;

   - Làm việc trong lực lượng công an kinh tế, các tổ chức kinh tế xã hội và tổ chức phi chính phủ.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu