Ngành Quan hệ Công chúng


 

Mã ngành: 7320108

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 40

Tổ hợp xét tuyển:

   - C00: Văn, Sử, Địa

   - C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Công dân

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

   - D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng và truyền thông (PR);

   - Nhà Báo;

   - Dẫn chương trình;

   - Tổ chức sự kiện;

   - Marketing; 

   - Quản lý khủng hoảng;

   - Xây dựng và phát triển thương hiệu;

   - Thiết kế truyền thông đa phương tiện;

   - Quay phim;

   - Công tác xã hội.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu