Ngành Quản lý Kinh tế


 

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Làm việc tại: Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; Các tổ chức, đoàn thể xã hội; Các đơn vị hoạt động dịch vụ công; Các trường đại học, Viện nghiên cứu; Các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;

   - Làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội; Làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng, …


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu