Ngành Quản trị Kinh doanh


 

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Làm việc tại các phòng kinh doanh, kế hoạch, marketing, tổ chức nhân sự...của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước;

   - Làm tư vấn, trợ lý cho các nhà quản lý trong doanh nghiệp;

   - Làm việc tại các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu