Ngành Quản trị Nhân lực


 

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 30

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực như ở các bộ phân hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên, đánh giá thành tích và thù lao ở các công ty, các tổ chức huấn luyện nghề nghiệp, quản lý lao động, việc làm, các bộ phận quản lý nhân lực, hành chính, các tổ chức chính quyền và xã hội.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu