Ngành Tài chính Ngân hàng


 

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu theo đặt hàng của doanh nghiệp: 50

Tổ hợp xét tuyển:

   - A00: Toán, Vật lí, Hóa học;  

   - A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

   - B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

   - D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp:

   - Chuyên gia phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng;

   - Cán bộ nghiệp vụ của các ngân hàng và của  các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng;

   - Chuyên gia tư vấn đầu tư trong các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu