Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo lịch thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/04/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ giáo dục và đào tạo; Quyết định số 842/QĐ-ĐHHB ngày 02/10/2018 ban hành kèm theo quy định đào tạo thạc sĩ cảu Trường Đại học Hòa Bình. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học hòa Bình thông báo lịch trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

 

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực khối ngành sức khỏe năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực thí sinh Khối ngành Sức khỏe Trường đại học Hòa Bình năm 2020. Nhà trường Thông báo lịch thi, thười gian và địa điểm thi đánh giá năng lực khối ngành sức khỏe năm 2020.

 

Trượt đại học không phải là dấu chấm hết, trượt đại học càng không phải là thảm hoạ! 

Điểm chuẩn năm 2020 đã được tất cả các trường đại học trên cả nước công bố. Hẳn sẽ có người đỗ, người chưa đỗ, người vui, người buồn. Vậy chưa đỗ Đại học ngay từ đợt 1 có được coi là thảm họa?