Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 cần nắm rõ

Thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước, khi thi lại phải có xác nhận của địa phương; Thí sinh không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi ,... là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: